Wybuch heterogeniczny

Wybuch określa się jako dużo szybką reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na gwałtownym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma zajęcie w dokładnie określonych warunkach, i właśnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego spotyka się w dokładnie określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w poszczególnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu niezbędne jest nadal dobra energia, której inicjatorem mogą stanowić takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowie elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta nazywana jest młodą energią zapłonu i określana jak daleko niska energia kondensatora w obrębie elektrycznym, którego rozwiązanie może wywołać zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do karierze w przestrzeniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z istniejących w danym terenie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak jeszcze iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie brać dostęp z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz łączy się bowiem z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej przydatne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, a w sukcesie miałów jest traktowane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami pewno stanowić zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale także ciała stałe.