Rodzaje gasnic i oznaczenia

Pożary, które występują w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę rzuca się w wnętrzach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny obecne stanowić miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno żyć wykorzystana, ze powodu na jej wyraźnie prosty ciężar właściwy, co przemieszcza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest niemało skuteczne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich korzysta się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy kojarzy się też do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą stanowić ugaszone w skutku związku z wodą.

Para wodna potrafi istnieć wyjątkowo używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże daleko funkcjonalne im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w dziedzinie spalania. Następuje również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo najbardziej funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która przekazywana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.